История

НАЧАЛОТО

2-Kiril Vankov

 На 22 декември 1913г. започва дейността си първият културен институт в Кърджали – читалище „Обединение“. Училищният инспектор Кирил Ванков, заедно с откриване на първото българско училище в Кърджали инициира създаването на читалище в града. Избрано е читалищно настоятелство с председател Кирил Ванков. Уставът е утвърден на 19.02.1914г. Името „Обединение“ е символ на стремежа на основателите му към обединение на всички групи и етноси в града за неговото културно израстване. Направен е абонамент за вестници и списания, доставени са книги от различни издателства.

ОБЩ ДОМ

2-HPIM3594

През юни 1921г. представители на читалище „Обединение“, есперантско дружество „Стело“tn_2-KSC0001и дружество „Беломорски юнак“, подкрепяни от всички културно-просветни и благотворителни дружества, решават да построят общ салон, който да отговаря на културните нужди на града. На 30 октомври 1921г. тържествено е положен основният камък на новата сграда. Сградата на „Общ дом“ е осветена и открита на 28 август 1924г. В нея се изнасят театрални представления, сказки, вечеринки, концерти и др.

 

МИСИЯТА

tn_2-aktНа 19 февруари 1928г. е приет нов Устав на читалището, в който е записано, че целта му е да буди у гражданите на Кърджали интерес към четенето, да подпомага стопанските и културни сдружения в града, както и за обединение на всички граждани без разлика на вяра и народност. Читалищното настоятелство изгражда кръжок за четене на популярни беседи. На 25 декември 1931г. се открива безплатно вечерно училище за награмотни и малоимотни жители.

 

КИНО

tn_2-HPIM3597В кино салона на сградата на „Общ дом“ са прожектирани първите филми в града. Читалищното настоятелство се грижи за доставката на филмите, за разнообразяване на прожекциите с игрални и научно-популярни филми.

 

 

ТЕАТЪР

По настояване на Иван Чавдаров, завършил образованието си в Париж, към читалище „Обединение“ през 1928г. tn_2-HPIM3595се създава Театрален комитет. За ръководител е привлечен актьорът Атанас Христов и съпругата му също актиса. Към тях се присъединяват самодейци от града. През 1930г. се формира нова театрална група от професионални артисти. Тя носи името Кърджалийски драматичен театър.

 

ЧИТАЛИЩЕН ВЕСТНИК

tn_2-vestnikНа 13 април 1930г. излиза първият брой на Мастанлийски окръжен читалищен вестник – вестникът на читалище „Обединение“, изцяло посветен на културното развитие на региона дейността на читалището като културно средище.

 

 

АВИЦЕНА

tn_2-avicenna

През 1952г. се честват 1000 години от рождението на персийския енциклопедист Авицена. По предложение на Върховния читалищен съвет читалище „Обединение“ се преименува „Авицена“. С решение на ИК на ОНС – Кърджали от 29 май 1980г. то отново връща името си – „Обединение“.

 

Читалището поставя началото и на Окръжна методическа библиотека в Кърджали. По решение на Министерството на просветата и културата и на Националния съвет на ОФ от 1 април 1959 г. в град Кърджали се създава Окръжна библиотека на базата на читалищната библиотека с фонд около 25 000 тома, предимно художествена и научно-популярна литература.
През 1961 г. започва работа за изграждане на нова сграда за нуждите на читалището и библиотеката в града, която отваря врати през 1969 г. В нея има много добри условия за богата и разнообразна работа. Създават се нови форми на художествена самодейност, лекционна и учебно-възпитателна дейност – школи, курсове по спортни и състезателни танци, вокални групи, битови състави, хорове, кръжоци по изобразителни изкуства. Работи и киноклуб, който разполага с 2 камери, технически средства за снимане и обработка на филми.
През 70-те и 80-те години на 20 в. към читалището има мъжка и женска вокални групи, вокално-инструментален, сатиричен и естраден състав, политически театър, състави по художествено слово и състезателни танци. Появяват се още литературен кръжок, школа за спортни танци, лектория ”Трибуна на учения”, школа за чужди езици – немски, френски, английски. През декември 1980 г. се формира Клуб на хумориста. През 1983 г. е изградена школа по приложни занаяти – ковано желязо, моделиране, керамика, дърворезба и художествена тъкан. За учебната 1984 -1985 г. е създадена Детско-юношеска школа по народни художествени занаяти – изработване на накити, художествена тъкан, етнографски кукли. Открити са курсове за подготовка на кандидат-студенти. На 29 май 1984 г. с Указ на Държавен съвет читалище ”Обединение” е наградено с орден ”Кирил и Методий”, първа степен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneDigg thisShare on LinkedIn0Buffer this page