Курс за библиотекари започва в НЧ „Обединение 1913”

8 читалищни секретари и библиотекари от читалища в общините на област Кърджали ще преминат обучение  за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“. То ще започне от понеделник – 17 юли – в НЧ „Обединение 1913” Кърджали в партньорство с  РБ „Н. Й. Вапцаров”. Откриването ще бъде в 10 часа в читалището.

Фондация „Глобални библиотеки  –  България”  предоставя безвъзмездна  финансова подкрепа  на служители  от обществените библиотеки със средно образование като финансира  90% от  пълния размер  на индивидуалните такси  за  обучение в лицензирани  от  НАПОО центрове за професионално образование, които организират и проведат курсове в периода до  31 октомври 2018 г. и  разполагат с електронна платформа за дистанционно обучение.

НЧ „Обединение 1913” Кърджали е учебна база на Асоциация „Съвременни читалища”, с лиценз  на Център за професионално обучение № 200612327/31.05.2006 г. За официалното откриване ще пристигне инж. Георги Петров, председател на Асоциацията.

Продължителността е  960 учебни часа.  Основните  дисциплини в програмата са:  Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др.

Обучението завършва с  Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование, съгласно чл. 36 от ЗОБ.

Успешно завършилите пълния курс на обучение и положили държавните изпити по теория и практика получават Свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар“, съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

Целта на финансирането е да бъдат подкрепени библиотечни служители с натрупан практически опит без придобита степен на професионална квалификация да изпълнят образователните изисквания на Закона за обществените библиотеки.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneDigg thisShare on LinkedIn0Buffer this page

Author: НЧ Обединение 1913

Share This Post On