НЧ „Обединение 1913” предоставя компютърна грамотност с ваучери от Бюрото по труда

НЧ „Обединение 1913” Кърджали организира курсове за придобиване на начална компютърна грамотност. Обучението е във връзка с проект на Агенцията по заетостта  „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

От 15.06.2017 г. заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. имат право да подават заявления към Бюрата по труда. Те могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Обученията се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на лицата от целевата група при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015 г. Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител в Бюрата по труда или по електронен път, придружено със заверено копие на документ на завършено образование.

 НЧ „Обединение 1913” Кърджали е учебна база на Асоциация „Съвременни читалища”, с лиценз  на Център за професионално обучение № 200612327/31.05.2006 г. Курсовете за придобиване на начална компютърна грамотност са с продължителност 50 учебни часа. След успешно положен изпит курсистът получава сертификат, признат в Европейския съюз. Според регламента на проекта учащият се доплаща 37 лв. за обучението, което е в размер на 250 лв. Провежда се в удобно за групата извън работно време.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneDigg thisShare on LinkedIn0Buffer this page

Author: НЧ Обединение 1913

Share This Post On