Секретари и библиотекари от Кърджали получиха сертификати за работа с компютри

5 читалищни секретари и библиотекари от читалища в общините на област Кърджали  преминаха обучение  за придобиване на начална компютърна грамотност. То бе организирано от НЧ „Обединение 1913” Кърджали  във връзка с проект на Агенцията по заетостта  „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Секретарят на читалището Камелия Чолакова връчи свидетелствата на завършилите.

 

От юни тази година заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование, имаха право да подават заявления към Бюрата по труда, за да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии или обучения по чужд език и дигитална компетентност. Обученията се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на лицата от целевата група при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.3 от пмс 280/2015 г.

НЧ „Обединение 1913” Кърджали е учебна база на асоциация „Съвременни читалища”, с лиценз  на център за професионално обучение № 200612327/31.05.2006 г. Курсовете за придобиване на начална компютърна грамотност са с продължителност 50 учебни часа. След успешно положен изпит курсистът получава сертификат, признат в Европейския съюз.

Такива сертификати през 2010 година получиха 30 секретари на читалища от област Кърджали по програма “Аз мога” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneDigg thisShare on LinkedIn0Buffer this page

Author: НЧ Обединение 1913

Share This Post On