НЧ „Обединение 1913” следи индекс на местната система за почтеност
авг.23

НЧ „Обединение 1913” следи индекс на местната система за почтеност

НЧ „Обединение 1913” партнира на Асоциация „Прозрачност без граници” по проект „Индекс на местната система за почтеност” Инициативата се осъществява в рамките на проект „Европейски национални системи за почтеност” на Transparency International, реализиран с финансовата подкрепа на Генерална дирекция „Вътренши работи” на Европейската комисия по програма „Превенция и борба с престъпността”. Инициативата обхваща всички 28 области на...

Read More
Работилница за родители подкрепя семейства с малки деца
авг.23

Работилница за родители подкрепя семейства с малки деца

НЧ „Обединение 1913” е партньор по проект „Да пораснем заедно“ на Плевенски обществен фонд– Читалища, по програма за подкрепа на НПО на Европейското икономическо пространство. Сдружение „Плевенски обществен фонд „Читалища“ е сред организациите, с които през 2012 година УНИЦЕФ България стартира пилотната фаза на програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно”, с цел да осигури подкрепа на родители на малки деца на възраст до...

Read More
Център за консултиране на жертви на насилие изгради НЧ „Обединение 1913”
авг.23

Център за консултиране на жертви на насилие изгради НЧ „Обединение 1913”

По проект “Център за консултиране и подкрепа на жени, жертви на насилие”, финансиран от Фонд „Социална закрила”, Министерство на труда и социалната политика работи между април и декември 2015 г. НЧ „Обединение 1913”. Общата цел е превенция и намаляване на последствията от домашно насилие над жени в област Кърджали. Специфичните цели са да осигури закрила от домашно насилие на жените в област Кърджали, да повиши капацитета на...

Read More
Читалище ”Обединение 1913”  открива Бизнесинкубатор
авг.29

Читалище ”Обединение 1913” открива Бизнесинкубатор

В Кърджали ще работи първият в страната Бизнесинкубатор, който се намира в читалище „Обединение 1913”. Изграден е по проект, финансиран от ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. Иновативният подход е местният бизнес да бъде представен по нов и атрактивен начин. Идеята е с участието на творческите състави към културната институция да бъдат организирани ревюта и презентации на местните производства. По...

Read More
„Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян“.
юли16

„Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян“.

НЧ „Обединение 1913” е партньор на фондация „Български фонд за жените” по проект:  „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян“. Финансиран е от Министерството на правосъдието. Той предвижда следните дейности: Проучване на местните играчи с техните ресурси и капацитет и изработване карта на услугите за превенция и защита от...

Read More

„Място в сърцето“

НЧ „Обединение 1913” е партньор на Национална кампания „Място в сърцето“  на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ –   Инициатива, която се провежда за първи път и има за цел да подкрепи проекти, свързани с възстановяване на емблематични за местната общност средища и сгради. Кампанията стартира на 1 октомври 2013 година и продължава една година. Дванадесет областни града със своите важни и символни за общността места ще се...

Read More