НАСТОЯТЕЛСТВО


ДОКУМЕНТИ:

Create your own web pages in minutes...
Стоян Анадолиев
Камелия Чолакова
Петя Нешева
Димитър Ганев
Таня Петкова
Мариян Митев
Христо Кавракиров

Нова книга на Мухарем Алиосман за алианите-казълбаши представиха в Кърджали

09.05.2019 г.

НЧ "Обединение 1913"  Кърджали и НЧ "Васил Левски 1997" с. Звиница представиха книгата на Мухарем Алиосман "Вяра и фолклор на турците алиани-казълбаши от Източните Родопи". Алианите, каза авторът, са това, което са богомилите за християнството. Те носят идеите на универсализма, на хуманизма, свободата и равенството между хората, между половете.
Мухарем Алиосман работи като читалищен секретар в село Звиница, Кърджалийско. Автор е и на книгите: "Отвъд, започва от тук" (2006); "Шепа светлина" (2008) и "Потомци на дервиши" (2012). Роден е през 1980 г. в Кърджали. Завършва история и география в ПУ "Паисий Хилендарски", филиал "Любен Каравелов", Кърджали. Занимава се с изследователска и краеведческа дейност.