НАСТОЯТЕЛСТВО


ДОКУМЕНТИ:

Create your own web pages in minutes...
Стоян Анадолиев
Камелия Чолакова
Петя Нешева
Димитър Ганев
Таня Петкова
Мариян Митев
Христо Кавракиров

Започва нова  "Работилница за родители" в читалище "Обединение 1913"

2.10.2019 г.

На 9 октомври 2019 г. от 17.00 часа стартира новият сезон на "Работилници за родители" в Кърджали в НЧ "Обединение 1913" на 4 етаж.
Методиката е разработена от световни експерти на Unicef и целта ? е да даде на родителите възможност да се забавляват; споделят опит; откриват силните и слабите си страни в отношенията с децата; откриват нови начини да се справят с проблемите в общуването с децата; се учат да идентифицират и развиват потенциала на децата.
Работилница за родители е практически курс за родители на малки деца. Създадена е от експерти-психолози на UNICEF, за да подкрепи най-важните възрастни в живота на едно дете -родителите и учителите, и да им помогне да разбират и развиват децата по-добре. Представлява 3-месечен курс, организиран в 12 поредни уъркшопа, в които участниците усвояват психологическата методология на UNICEF и научават повече за себе си и децата. Работи се в група, с двама водещи, които предават материала по метода "учене чрез правене" - чрез игри, дискусии и интерактивни презентации. Работилницата е изключително обогатяваща и полезна за всеки възрастен, който има ежедневен контакт с деца, и осъзнава огромната отговорност, която носи за тяхното развитие и превръщането им в пълноценни и щастливи възрастни.